Er din virksomhed interesseret i den bedst mulige inklusion og fastholdelse af en medarbejder med autisme eller psykisk sårbarhed?

Eller ønsker jeres virksomhed som en del af jeres CSR arbejde, sparring i forhold til at gå ind i autismeområdet eller integrere en medarbejder der er psykisk sårbar?

Så kan I have glæde af en arbejdspladsindsats der er et samlet forløb, som består af indledende interviews der afdækker virksomhedens behov, kurser der giver medarbejderne viden om medarbejderens særlige behov, workshops der skaber integration af medarbejderen og bedre arbejdsmiljø generelt, samt rådgivning og vejledning og vejledning undervejs i processen.


Skræddersyede workshops

Skal et team, en afdeling eller en virksomhed have succes med at integrere en medarbejder der er psykisk sårbar, er det ikke nok at arbejde med medarbejderen alene. Det er nødvendigt at klæde hele afdelingen/virksomheden på gennem fælles viden og kollektive processer, der understøtter integreringen.

Vi afholder workshops der understøtter kollektive forandringsprocesser som kan bidrage til både medarbejderen med autisme/psykisk sårbarheds behov, men som også bidrager til den generelle trivsel i teamet/organisationen.

Disse workshops planlægges og afholdes med udgangspunkt i videnskabelige metoder, eksempelvis appreciative inquiary.

Inden afholdelses af forløb indsamles grundig viden om virksomhedens behov og herudfra planlægges workshoppens tema og indhold. Således sikres bedst mulig værdi af workshoppen.

Som en del af workshoppen ligges en handleplan for hvordan forandringsprocesserne implementeres i organisationen.

Det er derudover muligt at aftale efterfølgende opfølgning med os med henblik på implementering af den nye viden.

Se eksempler på forskningsbaserede tilgange til workshops her.

 

Kurser

Vi afholder kurser på arbejdspladsen, hvor vi underviser i hvad det vil sige at have autisme eller at være psykisk sårbar, hvilke behov man har og hvordan medarbejderen selv og kollegaer samt ledelse kan håndtere det. Således vil enten teamet eller organisationen som helhed, få forståelse af kollegaens udfordringer, behov og særlige kompetencer, så disse bedst muligt udnyttes.

 

Timebaserede forløb

Det er muligt at indlede samarbejde med asensu på timebasis eller som et samlet skræddersyet forløb indeholdende eksempelvis

  • Analyse af virksomhedens muligheder for at få glæde af de ressourcer en medarbejder med autisme/psykisk sårbarhed kan bidrage med, inden medarbejderen ansættes, herunder evt. sparring med virksomhedens HR afdeling.

  • Facilitering af medarbejderdrevne forandringsprocesser der kan understøtte en udvikling indenfor CSR området.

  • En kombination af individuel og gruppebaseret rådgivning, vejledning, støtte og supervision til medarbejdere med autisme eller psykisk sårbarhed i jeres virksomhed.

  • Sparring til teamet/nærmeste kollegaer til medarbejderen med autisme eller psykisk sårbarhed.

Vi er har forskningsbaseret viden, erfaring og kompetencer i forhold til forandringsprocesser i organisationer, psykisk arbejdsmiljø, social kapital, samarbejdsprocesser og stress. Derved sikres bedst mulig indsats der tager udgangspunkt i både virksomhedens og medarbejderens behov.

 

Individuel støtte

Har du selv autisme eller er psykisk sårbar og ønsker hjælp til opstarten på et nyt job eller tilbagevenden til job, kan vi rådgive, vejlede og støtte dig i den proces.

Kontakt os for yderligere information hvad enten du er privatperson eller du repræsenterer en virksomhed.