Vi arbejder med børn og unge med særlige behov herunder autismespektrumtilstande, ADHD og følgetilstande som angst, OCD, stress og depression.

Udover børn og unge er vores målgruppe forældre og øvrigt netværk eksempelvis omsorgspersoner, plejeforældre, bedsteforældre, søskende, aflastningsfamilier, støttekontaktpersoner, psykologer, socialrådgivere, lærere, skoleledere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, læger og sygeplejersker. 
 

Det er ofte krævende, at være forælder eller omsorgsperson til et barn med særlige behov. Man kan man have brug for støtte, rådgivning og vejledning i forhold til hvordan man støtter og også udfordrer sit barn bedst muligt, på en måde som får barnet eller den unge til at vokse og udvikle sig. Man kan samtidig have brug for hjælp til at forstå diagnosen og til at forstå hvilke udfordringer og styrker den indebærer, samt ikke mindst hvordan man udnytter barnets ressourcer bedst muligt.

Som søskende eller fagperson kan man have behov for hjælp til blandt andet at forstå reaktioner eller hjælp til at håndtere konflikter.

Som fagperson kan man eksempelvis have brug for hjælp til opklaringsarbejdet med at finde frem til, hvorfor barnet eller den unge reagerer som han/hun gør og til at få redskaber til at håndtere udfordringer i daginstitutionen, skolen eller hverdagen generelt.

Alt dette og meget mere kan vi hjælpe med i asensu.

I a sensu rådgiver, vejleder og støtter vi både børn og unge, forældre, øvrigt netværk samt fagpersoner.

Hvis du vil vide mere om vores ydelser, kan du læse her.

Hvis du er i tvivl om vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere.