Sansebearbejdning omhandler hjernens og nervesystemets evne til at opfange, sortere og bearbejde de sanseinput, vi får fra både indre og ydre stimuli i hverdagen.

Effektiv sansebearbejdning er en afgørende forudsætning for ens trivsel og evne til at fungere i hverdagen. Vanskeligheder med sansebearbejdningen kan derfor opleves som aldeles gennemgribende i hverdagslivet. Sanseudfordringer kan hæmme og vanskeliggøre såvel menneskers udvikling og læring som deres generelle trivsel og funktionsevne.

En meget stor del af børn, unge og voksne med autisme, har sanseforstyrrelser.

Hvordan kommer sanseforstyrrelser til udtryk?

På dette kursus sætter vi fokus på sanseforstyrrelser hos børn, unge og voksne med autisme. Vi har her samlet en række eksempler på, hvordan sanseudfordringer kan komme til udtryk:

 • Ubehag ved at gå i bad, blive friseret, at få klippet negle eller hår

 • Ubehag ved eller udfordringer med at tage tøj af og på

 • Ubehag ved sømme, mærker og lign. i tøj

 • Ubehag ved regnvejr, temperaturændringer, eksempelvis når man skal indefra og ud, men det kan også være årstidsrelateret ved skift til sommer eller vinter.

 • Ubehag og stress ved larm, støj, uro, skingre lyde og smaskelyde

 • Ubehag ved mange mennesker i samme rum, der kan virke stressende og uoverskueligt

 • Ubehag ved at stå i kø, sidde i rundkreds eller deltage i lege

 • Stort behov for enten bevægelse eller stillesiddende aktiviteter

 • Nedsat eller øget smerteregistrering

 • Kræsenhed, ubehag, væmmelse eller fravalg af bestemt mad eksempelvis relateret til temperatur, konsistens, lugt, smag og udseende

 • Svært ved at mærke sig selv, eksempelvis sult, træthed eller hvordan man har det

 • Trækker sig fra aktiviteter og vil helst se på

 

Sanseforstyrrelser kan give stress, angst og nedsmeltninger

Mange mennesker med autisme oplever sensorisk intolerance, det vil sige en neurofysiologisk overrespondering på sensorisk påvirkning af et eller flere sansesystemer.

Børn, unge og voksne, der er sensorisk over-responderende, overvældes og overstimuleres ofte let, og stimuli ophobes over tid, hvilket kan resultere i nedsmeltninger eller et udtalt behov for restitution og ro efter overstimulerende aktiviteter eller omgivelser.

Sansevanskeligheder resulterer ofte i stress eller angstreaktioner, da ellers harmløse sansepåvirkninger betyder, at det autonome nervesystem reagerer med alarmberedskab (frygt/kæmp/flygt) og en øget mængde stresshormoner.

Det kan være vanskeligt for omgivelserne at forstå, at dét, som personen med sanseforstyrrelser kan klare den ene dag, overvælder og skaber nedsmeltninger næste dag.

Mennesker med sanseforstyrrelser har ofte glæde af struktur og forudsigelighed, men også for muligheden for selv at styre aktiviteter og input.
 

Målgruppe

Dette kursus henvender sig både til forældre, der har et barn med en autismespektrumtilstand, og til omsorgspersoner og fagpersoner, der ønsker mere viden om årsagerne til sansemæssige problematikker i hverdagen hos både børn, unge og voksne, samt øget viden om, hvordan man kan mindske eller håndtere problematikkerne.

Målgruppen indbefatter udover forældre og omsorgspersoner også plejeforældre, aflastningsfamilier, bedsteforældre, støttekontaktpersoner, søskende, psykologer, socialrådgivere, terapeuter, sagsbehandlere, lærere, skoleledere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, læger og sygeplejersker.

Formål

Formålet med kurset er at give kursusdeltagerne en større viden om og forståelse for, hvad sansebearbejdningsvanskeligheder er, hvorfor de er så indgribende i hverdagslivet, og hvordan man kan mindske eller håndtere de udfordringer, det medfører.
 

På dette kursus vil du derfor få

 • Viden om sansebearbejdning

 • Viden om vanskeligheder med sansebearbejdning og hvad det kan betyde i hverdagen

 • Viden om hvordan man kan mindske problematikkerne

 • Viden om hvilke strategier man kan bruge for at kompensere for og håndtere de udfordringer, sanseforstyrrelser medfører i hverdagen.

  Læs mere om hvad andre siger her. 

Praktisk om kurset Autisme og sanseforstyrrelser

 • Næste åbne kursus udbydes i samarbejde med Psykologisk Ressource Center

 • Dato: 05.12.19

 • Tidspunkt: Kl.13.00-16.30.

 • Sted: Kompagnistræde 22B 3, 1208 København K

 • Pris: 950kr. pr. deltager. Prisen er inkl. materialer og snacks.

 • Du vil få udleveret materialer på kurset, og efter kurset kan du få materialerne i pdf-format.

 • Underviser Kristina Carøe.

 • Du køber billetter hos Psykologisk Ressource Center på siden her:

  https://psyk-ressource.dk/course/autisme-og-sanseforstyrrelser/

Spørgsmål

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte Psykologisk Ressource Center på tlf. 52176232 eller på mail info@psyk-ressource.dk

Vi kommer også gerne ud på din arbejdsplads, se priser her eller kontakt os for at aftale nærmere.

 
a_sensu