Søvn er afgørende for menneskets trivsel og udvikling i hverdagen. Desværre oplever mange mennesker med autisme, at have udfordringer med søvnen.

Vi sætter på dette kursus fokus på søvnens betydning for udvikling og trivsel, samt på hvilke årsager der kan findes til søvnproblematikker hos mennesker med autisme, herunder hjernens neurobiologi, sanseforstyrrelser, stress og et nervesystem i alarmberedskab.

Vi vil ligeledes komme ind på nogle af de tiltag man kan gøre, for at imødegå søvnproblematikker.

 

Målgruppe

Dette kursus henvender sig både til forældre, der har et barn med autisme, voksne med autisme samt til omsorgspersoner og fagpersoner.

Målgruppen indbefatter altså også plejeforældre, aflastningsfamilier, bedsteforældre, støttekontaktpersoner, søskende, psykologer, socialrådgivere, terapeuter, sagsbehandlere, lærere, skoleledere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, læger og sygeplejersker.

 

Formål

Formålet med kurset er at give kursusdeltagerne en større viden om og forståelse for, hvad hvilken betydning søvnen har for vores udvikling og trivsel, samt hvordan man kan mindske og forbedre søvnproblematikker.

 

På dette kursus vil du derfor få:

·        Viden om søvnforstyrrelser

·        Viden om årsagerne til søvnproblematikker hos mennesker med autisme

·        Viden om hvordan man kan mindske søvnproblematikkerne

Læs mere om hvad andre siger her.

 

Praktisk om kurset Autisme og Søvn

  • Kurset varer mellem to til seks timer.

  • Kontakt os for at aftale nærmere vedr. varighed, dato og pris.

  • I kan få udleveret materialer på kurset, og efter kurset kan I få kursusmaterialerne tilsendt i pdf-format.

  • Underviser Kristina Carøe.