Vi rådgiver og vejleder, holder kurser og workshops samt understøtter forandrings- og forankringsprocesser.

 

Rådgivning og vejledning

Vi rådgiver og vejleder forældre, bedsteforældre, søskende, plejeforældre, fagpersonale og øvrigt netværk i hvordan I bedst muligt kan understøtte udvikling og trivsel hos børn og unge med særlige behov. Det kan eksempelvis være børn og unge med autisme, ADHD, motoriske udfordringer eller følgetilstande som angst, OCD og depression. 

Vi rådgiver og vejleder virksomheder, afdelinger og teams der skal integrere en medarbejder med særlige behov. Vi ser medarbejderne som en organisation eller virksomheds største ressource. Medarbejdere besidder en viden om såvel organisationen og om arbejdsprocesserne, som ingen andre har. Derfor arbejder vi altid bottom up, hvilket vil sige at vi bidrager til, at processerne sker nedefra i organisationen.

Vi støtter, rådgiver og vejleder medarbejderen med særlige behov i den konkrete arbejdskontekst. Vi rådgiver og vejleder også kollegaer og ledelse omkring medarbejderen.

Hvis du er i tvivl om vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

kurser

Vi afholder kurser i blandt andet Autisme og sanseforstyrrelser. Læs kursusbeskrivelse her.

Vi afholder desuden kursus i Autisme og eksekutive funktioner. Læs kursusbeskrivelse her.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har ønske om et specifikt kursus, vi skræddersyr gerne. Vi kommer også gerne ud på din arbejdsplads, dit bosted, din skole eller andet. Kontakt os for at aftale nærmere.

Der er flere kurser på vej.

 

workshops og understøttelse af forandringsprocesser

Vi afholder kurser og workshops hvor vi understøtter forandrings- eller forankringsprocesser i organisationer, der har behov for en specialiseret indsats. Det kan eksempelvis være i forhold til integrering af en medarbejder med særlige behov på arbejdspladsen. Det kan være organisationer der skal igennem udvikling eller som skal skabe ro og forankring i en ny organisation eller organisationsstruktur.

I a sensu ved vi, at medarbejderne er en organisations største ressource og vi har kompetencer til at støtte medarbejderne til at udfolde deres ressourcer bedst muligt. Derfor er det også helt essentielt for os at inddrage medarbejderne i hele processen. Vi understøtter brugbare forandrings- og forankringsprocesser i relation til eksempelvis samarbejde, sociale relationer og fællesskab, ved at inddrage medarbejderne aktivt i løsning af jeres udfordringer, i netop den kontekst I arbejder i.

De forløb der har til formål at integrere en medarbejder der er psykisk sårbar vil som oftest bestå af interview med medarbejdere og ledelse samt medarbejderen. Dernæst planlægges og afholdes som oftest et teoretisk oplæg med viden om medarbejderens behov, efterfulgt af en workshop, hvor medarbejderne arbejder sammen og skaber løsninger og handleplaner sammen.

Vi tager udgangspunkt i forskningsbaserede metoder til at understøtte forandrings- og forankringsprocesser og vi skræddersyr altid forløb i samarbejde med virksomheden.

Læs mere om vores eksempler på forskningsbaserede tilgange til workshops her.

 

asensu_ydelser