Vi arbejder med at integrere medarbejdere der er psykisk sårbare i virksomheder. Det kan være medarbejdere med bipolar lidelse, skizofreni, autisme, ADHD, eller medarbejdere som har været ramt af stress eller depression.

Mennesker der er psykisk sårbare kan være yderst værdifulde ressourcer i en virksomhed. De har ofte kompetencer som såkaldte neurotypiske ikke besidder. Det kan eksempelvis være i forhold til systematisering, at arbejde detaljeorienteret, struktureret og grundigt, men det kan også være i form af en udpræget kreativitet og nytænkning.

I a sensu arbejder vi med at understøtte processer der gør virksomheder og organisationer inkluderende for mennesker med psykisk sårbarhed. Det gør vi ved at undervise, forventningsafstemme, justere arbejdets indhold, vurdere og tilpasse arbejdsgange. Vi støtter, rådgiver og vejleder såvel medarbejderen med særlige behov i den konkrete arbejdskotekst, men vi rådgiver og vejleder også kollegaer og ledelse for at understøtte et miljø der skaber trivsel for medarbejderen og værdi for virksomheden.

Under oversigt over ydelser samt beskrivelse af henholdsvis workshops og arbejdspladsindsats kan du se hvordan vi arbejder.