Det er vigtigt for os at levere ydelser af høj kvalitet, som skaber stor værdi. Derfor består vi udelukkende af medarbejdere der både er fagligt og personligt kompetente.


Kristina Carøe

kristina-carøe_a-sensu.jpg

Kristina er uddannet cand.san. i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier fra Roskilde Universitet med fokus på mental og social sundhed.

I mange år har Kristina beskæftiget sig med børn, unge og familier med særlige behov, herunder blandt andet autismespektrumtilstande og sansebearbejdningsvanskeligheder.

Tidligere har hun blandt andet arbejdet i en psykologisk praksis specialiseret i autisme.

Med Arbejdslivsstudier på kandidatniveau har Kristina en forskningsbaseret tilgang til at understøtte forandrings- og forankringsprocesser i en organisation, ligesom hun har erfaring med at arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i virksomheder.

Kristina tilbyder rådgivning, kurser og undervisning, workshops og facilitering af forandrings- og forankringsprocesser.

 

Pernille Lydike

pernille-lydike_a-sensu.jpg

Pernille er uddannet cand.pæd. i Pædagogisk Psykologi fra Århus Universitet under DPU, hvor fokus er på menneskers udviklings-, tilblivelses- og læringsprocesser.

Hun har i en del år arbejdet inden for det psykiatriske felt i både offentligt og privat regi, samt en del indenfor voksenuddannelsesområdet. 

Med speciale i organisationspsykologi har Pernille en forskningsbaseret psykologisk tilgang til at forstå og intervenere ift. individer og gruppers udvikling, tilblivelse og læring.

Pernille tilbyder workshops, kurser og undervisning ift. at facilitere lærings-, forandrings- og forankringsprocesser.

 

Kristine Nissen

kristine-nissen_a-sensu.jpg

Kristine er uddannet cand.mag. i psykologi og arbejdslivsstudier fra Roskilde Universitet og har særligt arbejdet med dét at skabe mening i arbejdet gennem medarbejderinddragelse, fremme et godt psykisk arbejdsmiljø samt hvordan forandringsprocesser i virksomheden bliver en succes.

Kristine har flere års erfaring med facilitering af workshops, og har en forskningsbaseret tilgang til forandrings- og forankringsprocesser i virksomheden. Der er fokus på demokratiske processer og medarbejderinddragelse i faciliteringen.

Kristine arbejder desuden som ekstern lektor i psykologi på Roskilde Universitet, hvor hun vejleder og eksaminerer bachelor og kandidatstuderende i relation til pædagogisk-psykologiske og arbejdslivspsykologiske problemstillinger. 

Kristine tilbyder forandrings- og forankrings workshops, som er skræddersyet efter virksomhedens behov.