Vi afholder kurser og workshops der understøtter forandrings- eller forankringsprocesser i organisationer, som har behov for en specialiseret indsats.

Det kan eksempelvis være i forhold til integrering af en medarbejder der er psykisk sårbar på arbejdspladsen. Eller det kan være organisationer der skal igennem udvikling eller som skal skabe ro og forankring eller skabe fælles afsæt i en ny organisation eller organisationsstruktur.

Vi skaber forandrings- eller forankringsprocesser gennem vores workshops. Herunder kan du læse konkrete eksempler på nogle af de forskningsbaserede metoder vi tager udgangspunkt i, når vi skræddersyr vores workshops til netop jeres organisation og jeres behov.


Historie workshop

Historisk viden og erfaring er af afgørende betydning for såvel nutidige som fremtidige beslutninger, arbejdsgange og retning for virksomheden/teamet/afdelingen. I erkendelse heraf kortlægges på historie workshoppen medarbejdernes oplevelser, erfaringer og væsentlige viden. I historie workshoppen er formålet blandt andet, at bevare den vigtige viden, som medarbejderne samlet set besidder, men også at konsolidere og forankre den form virksomheden har nu.

Afslutningsvis laves på historie workshoppen typisk en handleplan som fremadrettet forholder sig til hvordan arbejdsgange og andre relevante fokusområder kan gøres mere effektive og fordelagtige for både medarbejdere og virksomhed.

Historie workshoppen er gavnlig i en virksomhed der eksempelvis har været underlagt organisationsændringer eller hvor der har været udskiftning i medarbejdergruppe eller ledelse.

Workshoppen bidrager til effektivisering af arbejdsgange udfra medarbejdernes viden og ressourcer. Den skaber et bedre psykisk arbejdsmiljø og et fælles afsæt for det fremadrettede arbejde i virksomheden. 

 

appreciative inquiry workshop

Her fokuseres på visioner, ønsker og drømme for organisationen/teamet/afdelingen. Der fokuseres på dét der giver energi og er meningsfuldt for medarbejdere og organisation. Denne type workshop tager afsæt i den forståelse, at hvis vi bruger al vores opmærksomhed og energi på hvad der er galt med vores arbejdsplads, istedet for at bruge vores energi og tid på at finde frem til og forstå hvad der giver liv og energi, er der risiko for at vi overser uforløst potentiale.

Denne workshop giver derfor plads til nye stemmer, opdagelser og innovative processer. Den tager udgangspunkt i at fortid, nutid og fremtid er endeløse kilder til organisatorisk læring og inspiration.

Denne type workshop er gavnlig, hvis organisationen eller afdelingen er relativt nystartet og har behov for at skabe et fælles værdiggrundlag og afsæt samt et fælles mål for det fremadrettede arbejde. Eller hvis arbejdspladsen bare har behov for at trække en streg i sandet og med positivt fokus se fremad.

 

Fremtids workshop

Medarbejderne får afløb for kritik og frustrationer og arbejder med hvilke ønsker de har for fremtiden og hvordan disse kan realiseres. Denne type workshop er gavnlig i en virksomhed, organisation eller afdeling der er præget af dårlig stemning, konflikter eller en negativ fortælling. Der kan være et dårligt arbejdsmiljø eller en presset medarbejdergruppe. Årsagerne kan være mange eksempelvis mange udskiftninger i medarbejdergruppe eller ledelse, organisationsændringer eller implementering af forandringsprocesser. Her har medarbejderne ofte brug for at få lov til at formulere deres bekymringer og frustrationer, før de kan give slip og i fællesskab formulere og skabe en ny fremtid og retning sammen.

 

Du kan læse om mere om vores skræddersyede forløb her eller om vores arbejdspladsindsats med integrering af medarbejdere der er psykisk sårbare her.


medarbejdere_med_særlige_behov
Ledelse_af_forandringsprocesser